top of page

Våren 2024

Dette har vært en meget aktiv etterjulsvinter og vår, der vi har vært på mange omsorgssentre i Ålesund, Kristiansund, Giske og Sula kommune.

 • Det har vært julefester og nyttårseventer.

 • Nytt av våren er :

  • Vi har gjennomført fire konserter med trubaduren Sissel Kvambe med hunden Trille, i Giske og Kristiansund kommune.

  • Det er etablert samarbeid med Foreningen Ukrainsk kreativitet og identitet gjennom musikk- og kulturformidling ved Vigra omsorgssenter.

  • Vi har hatt sykepleierstudenter og helsefagarbeider- elever med på en rekke av våre aktivitetstimer.

  • Vi hatt aktivitetsgrupper i en barnehage der pensjonister og barn har hatt en felles aktivitetsstund i regi av Livat. Aktivitetsstunden ble etterfulgt av felles lunsj. Positivt mottatt av barna, barnehagepersonalet og pensjonistene

Vi har vært på NRK Møre og Romsdal sine distriktsnyheter flere ganger i vår, med blant annet et innslag som har vist Livat i aksjon ved Skarbøvika omsorgssenter.

Du kan se innslaget her:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-moere-og-romsdal/202403/DKMR98030524/avspiller.  nb - se 5. mars, kl 1952.

 

Livat på NRK, distriktsnyheter.jpg
I barnehagen.jpg

Høsten 2023 og våren 2024

Livat har hatt full aktivitet  høsten 2023 og aktiviteten fortsetter våren 2024.  I tillegg til "vanlige livat-aktiviteter" gjennomførte vi  "julelivat" og " nyttårslivat" der pårørende, venner og naboer ble invitert. Pårørende som er på besøk når Livat er igang med aktivitet, blir med i aktivitetene. Det har også vært leid inn musiker og trubadur. Vi har også hatt aktivitet i bibliotek med barnehagegruppe.   Livat har mottatt tilskudd fra Sparebanken Møre, Damstiftelsen, Gjensidigestiftelsen og Storlegat-midler fra Kristiansund kommune. Dette gjør at vi kan tilby gratis  Livat-aktiviteter  i Giske, Ålesund, Kristiansund og Sula kommune i 2024. Det er også en intensjon å videreutvikle tilbudet.  Det er allerede planlagt  tre samlinger i Giske kommune med trubaduren Sissel Kvambe. 

Våren 2023

Denne våren har vi vært med å skape gylne øyeblikk, bevegelsesgleder, gode sangstunder, liv og latter sammen med beboere ved omsorgssentrene i Giske kommune, flere omsorgssentre i Ålesund kommune og på Sulatunet. Vi får gode og entusiastiske tilbakemeldinger fra beboere, pårørende og personell. Fra beboere kan vi få utsagn som: "Det er å så fint at dere kommer, da skjer det noe", "Dette var gøy å få være med på", "Det er så godt å holde i hverandre sine hender" "Dere må komme tilbake snart". "Takk for at dere kommer". Fra personalet kommer det utsagn som:

"Det blir liv og røre og god stemning av at dere er på besøk", "Beboerne gler seg, og har positive forventninger", "Dere får i gang samtaler mellom beboerne". Fra pårørende kommer det positiv respons om at det er så flott å oppleve at det er liv og aktivitet i avdelingen. 

Ref: Nina.Lise.Skjong@giske.kommune.no   Vigra omsorgssenter

      Linda.ronnestad.selbervik@alesund.kommune.no   Spjelkavik omsorgssenter

      Unni.Janita.Urkedal.koppen@alesund.kommune.no     og

      Bente.kristin.ronnestad.malmedal@alesund.kommune.no  Skarbøvika 

      omsorgssenter

      Grethe.juul.molvaer@sula.kommune.no    Sulatunet omsorgssenter

 

Høsten - førjulsvinteren 2022

 

Vi har vært godt i gang med bevegelsesglede-

aktiviteter ved flere sykehjem og  omsorgssentre i høst. Sunnmørsposten var på besøk og laget flott reportasje fra ett av omsorgssentrene,

se avisen 24. sept.

https://www.e-pages.dk 

Det vi gjør blir lagt merke til og vi har fått mye positiv respons. Vi fikk julestjerne av

lokalavisen Øy-Blikk og vi ble nominert til årets hederspris for 2022 av Sunnmørsposten,

se gjerne saken her:

https://www.smp.no/.../hvem-fortjener-aarets-hederspris

God omsorg og oppfølging er nødvendig

når helsa svikter. Men det er også viktig

med latter, sang, tull, liv og røre 😊.

Ta gjerne kontakt om virksomheten din

er interessert i en prøvetime med Livat.

IMG_3078.jpg

Høsten 2021 og våren 2022

Våren 2022 har Livat hatt flere oppdrag og prøvetimer ved omsorgssenter, Mental Helse og Rotary i Giske kommune. Vi har fortsatt vårt oppdrag ved Hatlane omsorgssenter i   Ålesund. Se gjerne omtale av Livat i denne artikkel i Tidens Krav :https://www.tk.no/5-51-1142140

Høsten 2021 har Livat hatt oppdrag i Ålesund og Kristiansund. I Ålesund har vi vært ved Spjelkavik Omsorgssenter og Hatlane omsorgssenter. Ved Spjelkavik har vi hatt to grupper 8 ganger og ved Hatlane Omsorgssenter har vi hatt en gruppe 5 ganger. 

Tilbakemeldinger fra Spjelkavik Omsorgssenter:

 • Pasientene gleder seg veldig til torsdag og til samlingsstund.

 • Livat treffer alle deltagere på ulike nivåer.

 • Alle deltagerne blir sett.

 • Gamle minner blir vekt til liv.

Dersom du har lyst vite mer, så kan du kontakte:

Linda Rønnestad Selbervik, 

Avdelingsleder Spjelkavik Omsorgssenter,

linda.ronnestad.selbervik@alesund.kommune.no

Hatlane omsorgssenter:

v/ virksomhetsleder Elin-Katrin Vegsund,

Elin-Katrin.Vegsund@alesund.kommune.no

Vi har fått lokalavisen Øy-Blikk sin juleglede.jpg

Høsten 2023 og våren 2024

Livat har hatt full aktivitet  høsten 2023 og aktiviteten fortsetter våren 2024.  I tillegg til "vanlige livat-aktiviteter" gjennomførte vi  "julelivat" og " nyttårslivat" der pårørende, venner og naboer ble invitert. Pårørende som er på besøk når Livat er igang med aktivitet, blir med i aktivitetene. Det har også vært leid inn musiker og trubadur. Vi har også hatt aktivitet i bibliotek med barnehagegruppe.   Livat har mottatt tilskudd fra Sparebanken Møre, Damstiftelsen, Gjensidigestiftelsen og Storlegat-midler fra Kristiansund kommune. Dette gjør at vi kan tilby gratis  Livat-aktiviteter  i Giske, Ålesund, Kristiansund og Sula kommune i 2024. Det er også en intensjon å videreutvikle tilbudet.  Det er allerede planlagt  tre samlinger i Giske kommune med trubaduren Sissel Kvambe. 

Våren 2023

Denne våren har vi vært med å skape gylne øyeblikk, bevegelsesgleder, gode sangstunder, liv og latter sammen med beboere ved omsorgssentrene i Giske kommune, flere omsorgssentre i Ålesund kommune og på Sulatunet. Vi får gode og entusiastiske tilbakemeldinger fra beboere, pårørende og personell. Fra beboere kan vi få utsagn som: "Det er å så fint at dere kommer, da skjer det noe", "Dette var gøy å få være med på", "Det er så godt å holde i hverandre sine hender" "Dere må komme tilbake snart". "Takk for at dere kommer". Fra personalet kommer det utsagn som:

"Det blir liv og røre og god stemning av at dere er på besøk", "Beboerne gler seg, og har positive forventninger", "Dere får i gang samtaler mellom beboerne". Fra pårørende kommer det positiv respons om at det er så flott å oppleve at det er liv og aktivitet i avdelingen. 

Ref: Nina.Lise.Skjong@giske.kommune.no   Vigra omsorgssenter

      Linda.ronnestad.selbervik@alesund.kommune.no   Spjelkavik omsorgssenter

      Unni.Janita.Urkedal.koppen@alesund.kommune.no     og

      Bente.kristin.ronnestad.malmedal@alesund.kommune.no  Skarbøvika 

      omsorgssenter

      Grethe.juul.molvaer@sula.kommune.no    Sulatunet omsorgssenter

 

Høsten - førjulsvinteren 2022

 

Vi har vært godt i gang med bevegelsesglede-

aktiviteter ved flere sykehjem og  omsorgssentre i høst. Sunnmørsposten var på besøk og laget flott reportasje fra ett av omsorgssentrene,

se avisen 24. sept.

https://www.e-pages.dk 

Det vi gjør blir lagt merke til og vi har fått mye positiv respons. Vi fikk julestjerne av

lokalavisen Øy-Blikk og vi ble nominert til årets hederspris for 2022 av Sunnmørsposten,

se gjerne saken her:

https://www.smp.no/.../hvem-fortjener-aarets-hederspris

God omsorg og oppfølging er nødvendig

når helsa svikter. Men det er også viktig

med latter, sang, tull, liv og røre 😊.

Ta gjerne kontakt om virksomheten din

er interessert i en prøvetime med Livat.

IMG_3078.jpg

Høsten 2021 og våren 2022

Våren 2022 har Livat hatt flere oppdrag og prøvetimer ved omsorgssenter, Mental Helse og Rotary i Giske kommune. Vi har fortsatt vårt oppdrag ved Hatlane omsorgssenter i   Ålesund. Se gjerne omtale av Livat i denne artikkel i Tidens Krav :https://www.tk.no/5-51-1142140

Høsten 2021 har Livat hatt oppdrag i Ålesund og Kristiansund. I Ålesund har vi vært ved Spjelkavik Omsorgssenter og Hatlane omsorgssenter. Ved Spjelkavik har vi hatt to grupper 8 ganger og ved Hatlane Omsorgssenter har vi hatt en gruppe 5 ganger. 

Tilbakemeldinger fra Spjelkavik Omsorgssenter:

 • Pasientene gleder seg veldig til torsdag og til samlingsstund.

 • Livat treffer alle deltagere på ulike nivåer.

 • Alle deltagerne blir sett.

 • Gamle minner blir vekt til liv.

Dersom du har lyst vite mer, så kan du kontakte:

Linda Rønnestad Selbervik, 

Avdelingsleder Spjelkavik Omsorgssenter,

linda.ronnestad.selbervik@alesund.kommune.no

Hatlane omsorgssenter:

v/ virksomhetsleder Elin-Katrin Vegsund,

Elin-Katrin.Vegsund@alesund.kommune.no

Vi har fått lokalavisen Øy-Blikk sin juleglede.jpg

Høsten 2023 og våren 2024

Livat har hatt full aktivitet  høsten 2023 og aktiviteten fortsetter våren 2024.  I tillegg til "vanlige livat-aktiviteter" gjennomførte vi  "julelivat" og " nyttårslivat" der pårørende, venner og naboer ble invitert. Pårørende som er på besøk når Livat er igang med aktivitet, blir med i aktivitetene. Det har også vært leid inn musiker og trubadur. Vi har også hatt aktivitet i bibliotek med barnehagegruppe.   Livat har mottatt tilskudd fra Sparebanken Møre, Damstiftelsen, Gjensidigestiftelsen og Storlegat-midler fra Kristiansund kommune. Dette gjør at vi kan tilby gratis  Livat-aktiviteter  i Giske, Ålesund, Kristiansund og Sula kommune i 2024. Det er også en intensjon å videreutvikle tilbudet.  Det er allerede planlagt  tre samlinger i Giske kommune med trubaduren Sissel Kvambe. 

Våren 2023

Denne våren har vi vært med å skape gylne øyeblikk, bevegelsesgleder, gode sangstunder, liv og latter sammen med beboere ved omsorgssentrene i Giske kommune, flere omsorgssentre i Ålesund kommune og på Sulatunet. Vi får gode og entusiastiske tilbakemeldinger fra beboere, pårørende og personell. Fra beboere kan vi få utsagn som: "Det er å så fint at dere kommer, da skjer det noe", "Dette var gøy å få være med på", "Det er så godt å holde i hverandre sine hender" "Dere må komme tilbake snart". "Takk for at dere kommer". Fra personalet kommer det utsagn som:

"Det blir liv og røre og god stemning av at dere er på besøk", "Beboerne gler seg, og har positive forventninger", "Dere får i gang samtaler mellom beboerne". Fra pårørende kommer det positiv respons om at det er så flott å oppleve at det er liv og aktivitet i avdelingen. 

Ref: Nina.Lise.Skjong@giske.kommune.no   Vigra omsorgssenter

      Linda.ronnestad.selbervik@alesund.kommune.no   Spjelkavik omsorgssenter

      Unni.Janita.Urkedal.koppen@alesund.kommune.no     og

      Bente.kristin.ronnestad.malmedal@alesund.kommune.no  Skarbøvika 

      omsorgssenter

      Grethe.juul.molvaer@sula.kommune.no    Sulatunet omsorgssenter

 

Høsten - førjulsvinteren 2022

 

Vi har vært godt i gang med bevegelsesglede-

aktiviteter ved flere sykehjem og  omsorgssentre i høst. Sunnmørsposten var på besøk og laget flott reportasje fra ett av omsorgssentrene,

se avisen 24. sept.

https://www.e-pages.dk 

Det vi gjør blir lagt merke til og vi har fått mye positiv respons. Vi fikk julestjerne av

lokalavisen Øy-Blikk og vi ble nominert til årets hederspris for 2022 av Sunnmørsposten,

se gjerne saken her:

https://www.smp.no/.../hvem-fortjener-aarets-hederspris

God omsorg og oppfølging er nødvendig

når helsa svikter. Men det er også viktig

med latter, sang, tull, liv og røre 😊.

Ta gjerne kontakt om virksomheten din

er interessert i en prøvetime med Livat.

IMG_3078.jpg

Høsten 2021 og våren 2022

Våren 2022 har Livat hatt flere oppdrag og prøvetimer ved omsorgssenter, Mental Helse og Rotary i Giske kommune. Vi har fortsatt vårt oppdrag ved Hatlane omsorgssenter i   Ålesund. Se gjerne omtale av Livat i denne artikkel i Tidens Krav :https://www.tk.no/5-51-1142140

Høsten 2021 har Livat hatt oppdrag i Ålesund og Kristiansund. I Ålesund har vi vært ved Spjelkavik Omsorgssenter og Hatlane omsorgssenter. Ved Spjelkavik har vi hatt to grupper 8 ganger og ved Hatlane Omsorgssenter har vi hatt en gruppe 5 ganger. 

Tilbakemeldinger fra Spjelkavik Omsorgssenter:

 • Pasientene gleder seg veldig til torsdag og til samlingsstund.

 • Livat treffer alle deltagere på ulike nivåer.

 • Alle deltagerne blir sett.

 • Gamle minner blir vekt til liv.

Dersom du har lyst vite mer, så kan du kontakte:

Linda Rønnestad Selbervik, 

Avdelingsleder Spjelkavik Omsorgssenter,

linda.ronnestad.selbervik@alesund.kommune.no

Hatlane omsorgssenter:

v/ virksomhetsleder Elin-Katrin Vegsund,

Elin-Katrin.Vegsund@alesund.kommune.no

Vi har fått lokalavisen Øy-Blikk sin juleglede.jpg
bottom of page