top of page

IDEGRUNNLAG

DANSE- OG BEVEGELSESTERAPI
I Danse- og bevegelsesterapi (DBT) bruker vi kroppen som et instrument til å uttrykke fantasi, behov og følelser i et samspill med andre mennesker. Vi bygger på en helhetlig forståelse av mennesket. Bevegelse er en grunnleggende form for kommunikasjon.

 

MUSIKK
Musikken har en positiv virkning på livskvaliteten. Musikk og sang aktiviserer følelser og minner og er et stimulerende utgangspunkt for den gode samtalen. Musikk gir også bevegelsesstimulans som aktiviserer hjernen.

DUKKESPILL
Lek med dukker skaper både latter og alvor. Vi har mange forskjellige teaterdukker. De varierer både i  antrekk, størrelse og kan være noen riktige skøyere.

SANSEINTEGRASJON

Sanseintegrasjon skal hjelpe oss å sortere informasjonen fra både egen kropp og omverdenen. Sansestimulering er viktig. Det kan gjøres gjennom tiltak som for eksempel bevegelse som aktiviserer hele kroppen. Det vi gjør stimulerer ulike sanser, vi bruker forskjellige innfallsvinkler til allsidig sansestimulering. Bevegelse i en eller annen form er sentral. «Vi snakker med kroppens språk så lenge vi trekker pusten»

danseterapi.jpg
dukkespill.jpg

MED UTGANGSPUNKT I IDEGRUNNLAGET LEGGER VI TILRETTE FOR:

Aktiviteter som kan bidra til å bryte isolasjon og ensomhet
Sosiale engasjement som kan bidra til å øke den enkeltes   

   sanseoppfattelse av seg selv og omverdenen.  
Aktiviteter som kan stimulere hjernen og forebygge sviktende

  hukommelse
• Kommunikasjon gjennom å bygge på opplevelser fra gammel tid.
Stimulerende fellesskap, humor og glede.

runde bilder 70x70.jpg

Her ser du hva dans og og bevegelsesterapi handler om.

Dans, musikk, latter og glede inspirerer hjernen vår.

Her kan du se hvordan dans og bevegelse med eldre kan oppleves

bottom of page