top of page

LIVAT er bevegelsesglede!

livat2.jpg
IMG_5563-1.jpg

Vi er tre godt voksne damer med ulik yrkesbakgrunn: Sykepleier, logoped, spesialpedagog. Vi har ulike kreative tilleggsutdanninger. I de senere år har vi tatt videreutdanning i danseterapi og bevegelse og har prøvd ut dette i forhold til mennesker med ulik alder og funksjonsnivå. Vi har erfaring med dukketeater, musikk, sang, sansestimulering, bevegelsesaktivitet og ulike former for kommunikasjon. Med utgangspunkt i våre erfaringer, teori og praksis, ønsker vi at deltakerne skal få herlige opplevelser sammen med kreative aktiviteter. Vi bidrar til å skape opplevelser der lek, sang, bevegelse og sansestimulering er sentrale elementer

St.meld 15 (2017-2018) Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre. Der legges det stor vekt på trivselstiltak for eldre. Dette vil vi gjerne bidra med.

JACQUELINE KVAMBE

jkvambe@gmail.com

T: 957 62 988

Jeg er utdannet logoped og musikkbarnehage lærer og har jobbet som spesialpedagog, dukkespiller og med musikkgrupper. En viktig del i livet mitt er musikk i samspill med fridans og bevegelse. Med musikken og dukkene ønsker jeg å gi glede og stimulans til nye opplevelser.

bente2.jpg
IMG_20210224_144124.jpeg

BENTE BROX

bentebrox@gmail.com

T: 948 08 413

Jeg er en pensjonist som har mere energi på lager. Jeg har jobbet som pedagog og spesialpedagog, dukkespiller. I det jeg har gjort står bevegelse og dans, dramalek og latter sentralt.

BRITT VALDERHAUG TYRHOLM

bvtyrholm@gmail.com

T: 900 28 146

Jeg er utdannet sykepleier med master i ledelse, videreutdanning i kunst- og utrykkspedagogikk og dans- og bevegelsesterapi. Har nylig blitt  pensjonist og gler meg til å være med å stimulere til lek, dans, kreativitet og samspill. 

bottom of page